top of page
Close- up of computer chip with AI sign. Artificial intelligence..jpg
Ana Sayfa: Welcome
Computer Circuit Board

About us

  • Supplier of Electrical & Electronics Products for Utilities & Industry

  • Developing products on Energy Technologies 

  • Consultancy on International Sales & Marketing

Ana Sayfa: About

KALiTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ISO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;

•    Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,

•    Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,

•    Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı

taahhüt ederiz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

•    Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,

•    Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,

•    Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,

•    Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,

•    Sürekli gelişmeyi sağlamayı

taahhüt ederiz.

Contact us

AC Moment Istanbul B-213
34880  Kartal/İstanbul, Türkiye

+90 216 504 6570

Thanks for submitting!

Electrical engineer working on circuit board
Ana Sayfa: Contact
bottom of page