top of page
Wind Turbines in the Mountains

KALİTE POLİTİKAMIZ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;
•    Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,
•    Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,
•    Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı
Taahhüt ederiz.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;
•    Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
•    Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
•    Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
•    Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
•    Sürekli gelişmeyi sağlamayı
Taahhüt ederiz.

bottom of page