top of page
f3d55eda0a4a48bfb298d9e5393e8fb3.webp

Kalite Politikamız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;

•    Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,

•    Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,

•    Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı

Taahhüt ederiz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

•    Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,

•    Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,

•    Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,

•    Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,

•    Sürekli gelişmeyi sağlamayı

Taahhüt ederiz.

bottom of page